Dom Podbrdo Sindikat

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

   SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
 
Zaposleni v Domu upokojencev Podbrdo se lahko prostovoljno včlanijo v Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
 
Član Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko postane vsak, ki je redno zaposlen kjerkoli v Sloveniji v dejavnostih zdravstva, socialnega varstva ali obveznega socialnega zavarovanja.

V DU Podbrdo je v Sindikat včlanjenih 48 zaposlenih.

Predsednica sindikata:
Martina Miklavič
Telefon: (05) 380 18 02
E-naslov: martina.miklavic@gmail.com