Dom Podbrdo Zaposleni

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Akti, ki urejajo zaposlovanje ter pravice iz dela

Povezava: Plačni sistem (mju.gov.si)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
  • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
  • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
  • Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjem
  • Kolektivna pogodba za javni sektor

Zaposleni

Informacije za zaposlene in iskalce zaposlitve

Objavljene so informacije, ki se nanašajo na zaposlene:
  • Rezultati preverjanja zadovoljstva zaposlenih
  • Rezultati preverjanja zadovoljstva uporabnikov
  • Kratki opisi del in nalog po delovnih mestih ter pričakovana znanja za zaposlene
  • Objava razpisov za financiranje izobraževanja zaposlenih