Enota Tolmin Službe

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Enota Tolmin

bivalni prostori
bivalni prostori
bivalni prostori
bivalni prostori

Osnovna oskrba

1.1.  Služba prehrane

Dnevno pripravljamo zajtrke, kosila, popoldanske malice ter večerje. Stanovalcem z dieto nudimo dietno prehrano in sicer sladkorno, želodčno in žolčno. 
Kontakt: Tjaša Gruden – vodja prehrane

Telefon: 05 380 18 04, e-naslov: tjasa.gruden@dompodbrdo.si


1.2.  Tehnična služba

  • Šivalnica 
  • Vzdrževanje

Socialna oskrba

2.1.  Socialna služba

Delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v dom in na bivanje v domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti. Njene naloge so: ·      

  • postopek pred sprejemom stanovalca v dom
  • sprejem stanovalca v dom
  • pomoč pri vključevanju stanovalcev v življenje v domu (socialna mreža)
  • pomoč stanovalcem pri reševanju osebnih stisk
  • individualno in skupinsko delo s stanovalci in njihovimi svojci.  

Kontakt: Marjeta Tuta - socialna delavka in vodja enote
Telefon: 05 380 18 00,  e-naslov: meta.tuta@dompodbrdo.si

Zdravstvena oskrba

3.1.  Zdravstveno negovalna služba

Stanovalcem Doma nudimo starosti in zdravstvenemu stanju primerno osnovno in strokovno zdravstveno nego 24 ur dnevno. Naloge zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe so spremljanje zdravstvenega stanja posameznika, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, lajšanje zdravstvenih težav, svetovanje in zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje z zdravniki in drugimi službami v Domu. 
Kontakt:  Aleks Volarič – vodja zdr. negovalne službe 
Telefon: 05 380 18 01, e-naslov: aleks.volaric@dompodbrdo.si 

3.2.  Fizioterapija

Fizioterapija se v domu izvaja na specifičen način in z različnimi metodami dela, ki se razlikujeta od narave dela v zdravstvenih ustanovah. Naloga fizioterapije v domu je vzpostavljanje,vzdrževanje in izboljšanje zdravstvenega stanja. Delo fizioterapevta je organizirano tako, da opravlja individualne terapevtske storitve po naročilu zdravnika, stanovalci pa se lahko po svoji želji vključijo še v skupinske terapevtske vaje. Aktivnosti fizioterapije potekajo po urniku, ki jih pripravlja fizioterapevtka. 
Kontakt: Darja Kragelj –  fizioterapevtka  
Telefon: 05 380 18 02, e-naslov: darja.kragelj@dompodbrdo.si 

3.3.  Delovna terapija

Smisel delovne terapije v naši enoti  je najti za vsakega posameznika tiste aktivnosti, s katerimi bo kvalitetno preživljal svoj čas v domu.   

Individualno poteka trening dnevnih aktivnosti. Z njimi želimo ohraniti in izboljšati samostojnost v osnovnih življenjskih aktivnostih, kot so oblačenje, umivanje, hranjenje in podobno. 

V ročnih delih in kreativnih dejavnostih so spretne predvsem naše stanovalke, saj so mnoge pletle in klekljale že doma.   

V domu poteka veliko aktivnosti v skupinah. Nekatere so namenjene druženju in povezovanju med stanovalci (skupine za samopomoč, družabne igre, čajanke ,…), druge pa urjenju različnih spretnosti (gospodinjske skupine, skupina za urjenje spomina, pevski zbor, interesne dejavnosti, bralne ure,…).   
Kontakt:  Darija Jan – delovna terapevtka 
Telefon: 05 380 18 06,  e-naslov: darja.jan@dompodbrdo.si