Enota Podbrdo Službe

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

PE Podbrdo

Dom upokojencev Podbrdo
Dom upokojencev Podbrdo
Dom upokojencev Podbrdo

Osnovna oskrba

1.1.  Služba prehrane

Dnevno pripravljamo zajtrke, kosila, popoldanske malice ter večerje. Stanovalcem z dieto nudimo dietno prehrano in sicer sladkorno, želodčno in žolčno. 
Kontakt: Tanja Štendler – vodja kuhinje 
Telefon: 05 380 18 45,  e-naslov: tanja.stendler@dompodbrdo.si

1.2.  Tehnična služba

  • Šivalnica 
  • Vzdrževanje

Socialna oskrba

2.1.  Socialna služba

Delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v dom in na bivanje v domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti. Njene naloge so: ·      

  • postopek pred sprejemom stanovalca v dom
  • sprejem stanovalca v dom
  • pomoč pri vključevanju stanovalcev v življenje v domu (socialna mreža)
  • pomoč stanovalcem pri reševanju osebnih stisk
  • individualno in skupinsko delo s stanovalci in njihovimi svojci.  

Kontakt: Nina Perdih – socialna delavka
Telefon: 05 380 18 46,  e-naslov: nina.perdih@dompodbrdo.si

Zdravstvena oskrba

3.1.  Zdravstveno negovalna služba 

Stanovalcem Doma nudimo starosti in zdravstvenemu stanju primerno osnovno in strokovno zdravstveno nego 24 ur dnevno. Naloge zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe so spremljanje zdravstvenega stanja posameznika, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, lajšanje zdravstvenih težav, svetovanje in zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje z zdravniki in drugimi službami v Domu.

Kontakt: Magdalena Pavšič – vodja zdr. neg. službe 

Telefon: 05 380 18 50, e-naslov: magda.pavsic@dompodbrdo.si 


3.2.  Delovna terapija

Smisel delovne terapije v naši enoti  je najti za vsakega posameznika tiste aktivnosti, s katerimi bo kvalitetno preživljal svoj čas v domu.   
Individualno poteka trening dnevnih aktivnosti. Z njimi želimo ohraniti in izboljšati samostojnost v osnovnih življenjskih aktivnostih, kot so oblačenje, umivanje, hranjenje in podobno. 

V ročnih delih in kreativnih dejavnostih so spretne predvsem naše stanovalke, saj so mnoge pletle in klekljale že doma.   

V domu poteka veliko aktivnosti v skupinah. Nekatere so namenjene druženju in povezovanju med stanovalci (skupine za samopomoč, družabne igre, čajanke ,…), druge pa urjenju različnih spretnosti (gospodinjske skupine, skupina za urjenje spomina, pevski zbor, interesne dejavnosti, bralne ure,…).   

Kontakt: Lucija Polak – delovna terapevtka 
Telefon: 05 380 18 54

Fizioterapija

Individualna fizioterapija se izvaja v sodelovanju z zdravnikom in zdravstveno-negovalno službo. Cilj je ohranjati ali izboljšati gibalne sposobnosti stanovalca in tako povečati samostojnost pri vsakodnevnih aktivnostih. 

Stanovalci se lahko udeležujejo skupinske telovadbe dvakrat tedensko in lahko tudi sami zahajajo v prostore fizioterapije, kjer koristijo sobno kolo in ostale rekvizite. 

Kontakt: Polona Černilogar - fizioterapevtka
Telefon: 05 380 18 54, e-naslov: polona.cernilogar@dompodbrdo.si