Enota Petrovo Brdo Službe

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Visoko nad nami

Nad Podbrdom
Nad Podbrdom
Črna-prst

STROKOVNA VODJA IN VODJA ENOTE

Alenka Gantar, univ.dipl.soc.ped. – strokovna vodja in vodja enote 
Telefon: 05 380 18 20, e-naslov: alenka.gantar@dompodbrdo.si

OSNOVNA OSKRBA

1.1.  Služba prehrane
Dnevno pripravljamo zajtrke, kosila, popoldanske malice ter večerje. Stanovalcem z dieto nudimo dietno prehrano in sicer sladkorno, želodčno in žolčno.
Kontakt: Andreja Peternelj – vodja kuhinje
Telefon: 05 380 18 25,  e-naslov: andreja.peternelj@dompodbrdo.si  

1.2.  Tehnična služba
  • Šivalnica
  • Vzdrževanje 

SOCIALNA OSKRBA

2.1.  Socialna služba
Delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v dom in na bivanje v domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti. Njene naloge so:

    postopek pred sprejemom stanovalca v dom,
    sprejem stanovalca v dom,
    pomoč pri vključevanju stanovalcev v življenje v domu (socialna mreža),
    pomoč stanovalcem pri reševanju osebnih stisk,
    individualno in skupinsko delo s stanovalci in njihovimi svojci.  

Kontakt: Amalija Kos – soc. delavka
Telefon: 05 380 18 29, e-naslov: amalija.kos@dompodbrdo.si

2.2.  Socialno pedagoška služba
Skozi različne aktivnosti, organizirane za manjše ali večje skupine, in preko načrtovanega ter usmerjenega individualnega dela, skušamo zadovoljevati potrebe stanovalcev, krepiti njihove močne točke ter spodbujati njihove interese. S svojim delom želimo prispevati k skupnemu cilju ustanove - da so stanovalci čim bolj samostojni pri skrbi zase ter dejavni na različnih področjih. Osredotočamo se na spodbujanje ustrezne komunikacije, spodbujanje socialno-emocionalnih spretnosti, ohranjanje splošne poučenosti ter ohranjanje že pridobljenih znanj in izkušenj. 

Kontakt: Barbara Bizjan - individualni habilitator
Telefon: 05 380 18 21, e-naslov: barbara.bizjan@dompodbrdo.si 

ZDRAVSTVENA OSKRBA

3.1.  Zdravstveno negovalna služba
Stanovalcem Doma nudimo starosti in zdravstvenemu stanju primerno osnovno in strokovno zdravstveno nego 24 ur dnevno. Naloge zaposlenih v službi zdravstvene nege in oskrbe so spremljanje zdravstvenega stanja posameznika, izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, izvajanje medicinsko-tehničnih posegov, lajšanje zdravstvenih težav, svetovanje in zdravstveno vzgojno delo, sodelovanje z zdravniki in drugimi službami v Domu.
Kontakt: Jožica Podnar – vodja zdr. neg. službe
Telefon: 05 380 18 23, e-naslov: jozica.podnar@dompodbrdo.si  

3.2.  Fizioterapija
Fizioterapija se v domu izvaja na specifičen način in z različnimi metodami dela, ki se razlikujeta od narave dela v zdravstvenih ustanovah. Naloga fizioterapije v domu je vzpostavljanje,vzdrževanje in izboljšanje zdravstvenega stanja. Delo fizioterapevta je organizirano tako, da opravlja individualne terapevtske storitve po naročilu zdravnika, stanovalci pa se lahko po svoji želji vključijo še v skupinske terapevtske vaje. Aktivnosti fizioterapije potekajo po urniku, ki jih pripravlja fizioterapevtka.
Kontakt: Anka Trojer – medicinska sestra  

Telefon: 05 380 18 28  

3.3.  Delovna terapija
Delovna terapija v domu posega na področje zdravstvene in socialne dejavnosti. Delovni terapevt in delovni inštruktorji pomagajo stanovalcu ob sprejemu in v času bivanja, da najde tiste aktivnosti, s katerimi bolj kvalitetno zaživi v domu. Glavni namen delovne terapije v domu je pomagati posamezniku ohraniti najvišjo možno mero delovanja, čim večjo in čim daljšo samostojnost pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti in aktivno preživljanje dneva v domu.
Kontakt: Kikelj Barbara - vodja delovne terapije
Telefon: 05 380 18 24, e-naslov: barbara.kikelj@dompodbrdo.si