Dom Podbrdo Kontakti

05 380-18-40 info@dompodbrdo.si

Dom upokojencev PODBRDO

Dom upokojencev PODBRDO
Podbrdo 33
5243 Podbrdo
Slovenija, EU

05 380-18-40
05 380-18-51
info@dompodbrdo.si

DDV ID: SI90097114
Matična št.: 5050804000
TRR: 01100-6030268970

Kontakti

Tajništvo:

Telefon: 05 380 18 40
Faks:    05 380 18 51
E-naslov: info@dompodbrdo.si

Direktorica: Ines Krajnik, univ.dipl.soc.del.

Telefon: 05 380 18 44
Faks:    05 380 18 51
E-naslov: ines.krajnik@dompodbrdo.si

Vodja finančno računovodske službe: Srečko Trojer

Telefon: 05 380 18 42
Fax:      05 380 18 51
E-naslov: srecko.trojer@dompodbrdo.si