Predstavitev ustanove

  Dom upokojencev Podbrdo je bil ustanovljen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Tolmin leta 1950. Po najnujnejših preureditvah in namestitvi skromne opreme so se leto kasneje vselili prvi stanovalci. Hiša je bila kasneje porušena in na isti lokaciji je bil v letu 1989 zgrajen nov Dom...
 Podatki
Dom upokojencev PODBRDO 
Podbrdo 33,
5243 PODBRDO 
Slovenija, EU 

05 380-18-40
 05 380-18-51 
 info@dompodbrdo.si
DDV ID: SI90097114
Matična št.: 5050804000
TRR: 01100-6030268970

Lokacija ustanove: